đấu thầu để nghiền nát các hoạt động và bảo trì nhà máy ở Ấn Độ