động cơ điện cho các nhà máy bóng để bán ở tỉnh gauteng