Chức năng của đĩa Grizzly trong quá trình máy nghiền Li Ne