dongfeng 4 2 4 4 loại 190hp ổ gà nhựa đường 8000 lít