nhà cung cấp người Anh của nhà máy rửa vàng phù sa