Những bất lợi của việc khai thác quặng sắt ở Nam Phi