trữ lượng ước tính của đá cẩm thạch tính bằng tấn ở trạng thái oyo