Trung Quốc 2013 giá cạnh tranh công suất lớn nhà máy que nhỏ